StandaPioToman

StandaPioToman / Standa Pio Toman

Svobodný

Proč v neděli používají druhou eucharistickou modlitbu?

Napsat komentář »

Dnes slavíme Kristovo nanebevstoupení. Vrátil se k Otci, aby nám, jeho věřícím připravil místo. Chovejme se tak, aby to místo určené pro nás nezůstalo prázdné. Pán nám nechal prostředky, které nám pomáhají zachovat si milost posvěcující ve světě kde ďábel číhá na každém našem kroku, svátosti pokání a zejména nejsvětější Eucharistii. Využívejme těchto darů hojně, bez nich nedosáhneme ničeho, co je v životě důležité. Amen.

Napsat komentář »

Dnes si připomínáme památku svatého Atanáše, neúnavného bojovníka proti herezím. Myslím že i dnes bychom potřebovali takové biskupy, herezí je spousta (Kalvinismus, Luteránství, různé sekty), ale svatá Církev je nijak nepotlačuje.

Napsat komentář »

Svatý Josefe, oroduj za nás.

Napsat komentář »

Všichni věřící co mohou, přijeďte v sobotu do Plzně. Čeká nás veliká událost. Msgre Tomáš Holub bude v katedrále sv. Bartoloměje vysvěcen na biskupa. Kdo nemůže dorazit, nechť se alespoň za nového otce biskupa pomodlí.

Napsat komentář »

Zbořme ve svých srdcích oltáře falešných bohů včetně toho islámského a obraťme se k Bohu živému, jedinému, třikrát svatému.

Napsat komentář »

Tak jsem si koupil katolický týdeník a dozvěděl jsem se, že muslimové pořádali v mešitě oběd pro veřejnost. Hm, ach ta islamofilie...

Napsat komentář »

Hurá, konečně mám kněžský breviář, konec modlení z tabletu...

Napsat komentář »