Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelciny - Brno

Základní informace

Popis společenství: Společenství mladých křesťanů studentů i pracujících, kteří se zajímají o spiritualitu a duchovní odkaz sv. Pia z Pietrelciny. Duchovní vůdce O.Karel Orlita, soudní vikář brněnské diecéze. Místo setkávání je v kostele sv. Máří Magdaleny na Masarykově ulici v Brně. Každé úterý od 18:00 slavíme společnou mši svatou, po níž následuje duchvní program ve formě katecheze nebo adorace. Bližší informace o společenství je možno nalézt na: www.spolotcepia.signaly.cz Společenství je otevřené všem, takže neváhejte a přijďte. Jste srdečně vítáni.
Adresa společenství: www.signaly.cz/spolotcepiabrno
Správce:
ondras
Číslo společenství (ID): 37794