Spolek světových borců

Společenství tleje, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak tři měsíce.

Popis společenství

Tajný spolek

Nástěnka společenství je ti skryta.