Společenství Dvou Srdcí Lásky - SHL

Popis společenství

Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíšova a Mariina - SHL  

Ahoj, je tu někdo?

hojhojja

Ahoj, chráněná dílna v Brně hledá zdravotníka (zdravotní sestru/bratra, medika, záchranáře, lékaře) pro doprovázení na našich poutích po svatých místech ČR i Evropy. Poutě míváme cca 1x za měsíc, mohou být jednodenní, nebo i vícedenní. Neváhej a pojď s námi poznávat různá poutní místa a pomáhat potřebným. V případě zájmu se obrať na telefonní číslo 725405445. Už teď se těšíme na vzájemnou spolupráci :)

paaja

No, nevím jestli tohle sem zrovna patří.

Zobrazit 2 komentáře »

Škola Boží Lásky ve Štěkni s o. Štefanem Pilarčíkem, knězem Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie:
https://www.2srdcelasky.cz/aktuality/skola-bozi-lasky-2/

Napsat komentář »

Vzkaz na začátek postní doby od Otce Montforta:

,,Kéž můj Bůh, má Láska, mé Všechno lije na vás a všechny vaše milované Svá nejlepší požehnání Lásky v tomto svatém Postním období."

,,May my God my Love my All shower upon you and your beloved ones His blessings od Love in this holy season of Lent."

– upraveno
Napsat komentář »

Toto dílo pochází od Boha. Bůh sám je základem všeho, co děláme, my jsme pouze jeho služebníky, jeho nástroji, které používá k tomu, aby šířil svou lásku, a já jsem šťastný, že jsem Božím nástrojem. Zcela se mu odevzdávám, aby mě v této práci pro spásu duší používal tak, jak si sám přeje. Hlavním cílem tohoto díla Srdcí Lásky je láska k Bohu. Milovat Boha celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou duší a přivádět lidi k Boží lásce.

Přivádět lidi k Boží lásce znamená přivádět je ke spáse během toho, když se stále modlíme za spásu všech duší. Ježíš sám (když byl) zde s námi, vtělený Bůh,… Zobrazit více

Toto dílo pochází od Boha. Bůh sám je základem všeho, co děláme, my jsme pouze jeho služebníky, jeho nástroji, které používá k tomu, aby šířil svou lásku, a já jsem šťastný, že jsem Božím nástrojem. Zcela se mu odevzdávám, aby mě v této práci pro spásu duší používal tak, jak si sám přeje. Hlavním cílem tohoto díla Srdcí Lásky je láska k Bohu. Milovat Boha celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou duší a přivádět lidi k Boží lásce.

Přivádět lidi k Boží lásce znamená přivádět je ke spáse během toho, když se stále modlíme za spásu všech duší. Ježíš sám (když byl) zde s námi, vtělený Bůh, mnoho trpěl, když sem přišel jako člověk. A tím, že nám zanechal sám sebe v Nejsvětější svátosti, Jeho utrpení pokračuje v mnoha kostelích, kde je opuštěn. Lidé nemají zájem Ho navštívit, jít tam za Ním osamělým, opuštěným. Naší prací je utěšovat Ho. Jeho Srdce stále krvácí, protože tak mnoho lidí Ho nemiluje, nepřichází za Ním.

Když se mi Ježíš zjevil, ukázal mi sám sebe na Kříži, jak krvácí po celém těle. Snažil jsem se zastavit to krvácení svýma rukama, ale nešlo to, snažil jsem všechnu krev vypít, nešlo to. Pán mi řekl: „Můj synu, ty sám mě nemůžeš utěšit.“ Takže vidíme, že sami Ho utěšit nemůžeme.

A tak potřebujeme mnoho lidí, kteří se k nám připojí v tomto úsilí utěšovat Ježíše, v úsilí přinášet náhradu za tak mnohé hříchy světa. Každý hřích spáchaný kdekoli na světě zraňuje Ježíšovo Srdce a každé zranění je třeba odčinit, utěšit. Proto jsme obětní duše, které se dávají Ježíšovi k útěše.

Na světě je navíc tolik zraněných lidí. Nejhorším zraněním je oddělení od Boha. Tito lidé, kteří už neznají Boha, si způsobili hrozná zranění a potřebují uzdravení. Uzdravení spočívá v tom, přivést je zpátky k Bohu, sjednotit je s Dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci.

https://www.2srdcelasky.cz/o-nas/o-puvodu-a-poslani-spolecenstvi/

Napsat komentář »

Lásku a Pokoj drazí bratři a sestry, nyní už jsme na přání našeho zakladatele Otce Montforta zapsáni u krajského soudu v Brně jako spolek:
Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie SHL, z. s., do kterého se můžete přihlásit jako členové Dvou Srdcí Lásky:
https://www.2srdcelasky.cz/spolek/.

– upraveno
Napsat komentář »
Napsat komentář »

Lásku ❤️ a Pokoj 🕊️, drazí bratři a sestry Dvou Srdcí Lásky, chystá se setkání členů Dvou Srdcí Lásky Ježíše 👑❤️🤴🤵💍⛪ a vždy Panny Marie 👑❤️👸👰💍🕊️ v Bozkově, pozvánku a informace přikládám. 😉☺️😍😍😍 Všichni se na vás velmi mnoho s Ježíšem a Marií Těšíme.

– upraveno
Napsat komentář »

Ježíši!, Maria!
Miluji vás smilujte se nad námi, zachraňte všechny duše. Amen

králiška

Ahojky sestřičko 😉☺️😍😍😍

Zobrazit 2 komentáře »

Výzva od Otce Montforta všem členům Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie:
Otec Montfort nás vyzývá ke sjednocení všech členů Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie, a proto tu byl vznesen návrh z úst Jiřího Hrdého, otce Štefana, Pavla Mikuše a dalších..., aby jsme se My všichni členové Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie setkali a sjednotili ve svých Srdcích společně a vytvořili tak pevné a jednotné společenství Lásky a Pokoje ve Dvou Srdcí Lásky u Mariánského Sloupu při příležitosti posvěcení Mariánského sloupu v Praze kardinálem Dominikem Dukou v 10:00 (http://www.apha.cz/2020/oznameni/kardinal-dukaZobrazit více

Výzva od Otce Montforta všem členům Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie:
Otec Montfort nás vyzývá ke sjednocení všech členů Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie, a proto tu byl vznesen návrh z úst Jiřího Hrdého, otce Štefana, Pavla Mikuše a dalších..., aby jsme se My všichni členové Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie setkali a sjednotili ve svých Srdcích společně a vytvořili tak pevné a jednotné společenství Lásky a Pokoje ve Dvou Srdcí Lásky u Mariánského Sloupu při příležitosti posvěcení Mariánského sloupu v Praze kardinálem Dominikem Dukou v 10:00 (http://www.apha.cz/2020/oznameni/kardinal-duka-pozehna-mariansky-sloup), takže kdo budete mít čas a chuť, tak určitě do Prahy přijeďte, my všichni členové (Jiří Hrdý, otec Štefan, Pavel Mikuš a další...) se na vás velmi mnoho těšíme. Pro zjištění více informací zavolejte Pavlu Mikušovi, nebo Jiřímu Hrdému. :D :D :D Klára Zdislava Ihunanyanaechebem (Láska mě provází) Eva Marie Steidl Matka Chukwuemeka (Bůh je skvělý!) Doležalová. :D :D :D

Napsat komentář »

ahoj

Napsat komentář »