spolcoctyrak

spolcoctyrak / 20 let

MarekMatouš

A co pak po takové době,
raději s tím profilem neprovukujme.

Šatlava - miluj bližního svého

Přátelé, nezapomeňte dnes přijít na spolčo! Dnešními hosty jsou manželé Imlaufovi, kteří nám budou povídat na téma partnerství...

Setkání animátorů v 19:00 hod. farní sál.