spolcoctyrak

spolcoctyrak / 20 let

spolcoctyrak
spolcoctyrak
MarekMatouš

A co pak po takové době,
raději s tím profilem neprovukujme.

spolcoctyrak
spolcoctyrak
spolcoctyrak
spolcoctyrak
spolcoctyrak
spolcoctyrak

Šatlava - miluj bližního svého

spolcoctyrak
spolcoctyrak

Přátelé, nezapomeňte dnes přijít na spolčo! Dnešními hosty jsou manželé Imlaufovi, kteří nám budou povídat na téma partnerství...

spolcoctyrak
spolcoctyrak

Setkání animátorů v 19:00 hod. farní sál.

spolcoctyrak
spolcoctyrak