Vzdělávání učitelů a lektorů pro program školské primární prevence "Škola osobního života" (ŠOŽ)

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Popis společenství

Zde se schází skupinka přátel, kteří absolvovali kurz VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A LEKTORŮ PRO PROGRAM ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE „ŠKOLA OSOBNÍHO ŽIVOTA“ (ŠOŽ) Kurzy byly v letech 2014, 2015, 2017 a 2018.…

Nástěnka společenství je ti skryta.