Nedovolte starostem, aby vás úplně zničily.
Sbor rád pomůže.