S.life seniors

Popis společenství

Spolčo manželů, kteří dříve bydleli na s.life nebo jej navštěvovali (příznivci s.life). 

Nástěnka společenství je ti skryta.