S přáteli na nejen křesťanské akce

Zjistíš, kam jedou tví přátelé a můžeš se přidat. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ RELIKVIE BL. ODORIKA Z PORDENONE

úterý, 11. září 2018      18:00
kostel Panny Marie Sněžné jungmannovo nám 18 Praha 1
Jungmannovo náměstí 753/18
http://www.ofm.cz/2018/07/27/slavnostni-predani-relikvie-bl-odorika-z-pordenone/
všichni účastníci »

V úterý 11. září 2018 při večerní mši svaté v 18 hodin proběhne v Praze slavnostní předání relikvie františkána bl. Orodika z Pordenone, známého také jako Oldřicha Čecha. Po bohoslužbě bude následovat přednáška italského historika Franca Cardiniho o Odorikovi.

Mši svatou v 18 hodin bude slavit pražský světící biskup Karel Herbst. Přítomni budou zástupci církve i města Pordenone.

Blahoslavený Odorik (1260-1331) je známý svým cestopisem popisujícím zvyky a společnost na Dálném východě a v Číně ve 14. století. Narodil se roku 1265 ve Villanova Pordenone ve Friulsku, kde byl jeho otec vojínem posádky krále Přemysla Otakara II. Proto je znám jako „Oldřich Čech“. V 15 letech vstoupil do františkánského řádu, stal se knězem a spojil příkladnou přísnost života s neúnavnou horlivostí pro spásu duší. Roku 1313 začal jako papežský vyslanec velkou misijní cestu na Východ. Přišel do Mezopotámie, do Egypta, do Svaté země, do Indie a na jihomořské ostrovy. Pak strávil celkem 17 let v Číně, proto bývá nazýván apoštolem Číňanů. Nakonec se opět vrátil do Itálie, kde diktoval jednomu spolubratrovi zprávu o své cestě, která patří k nejdůležitějším svědectvím o misii na Dálném východě. Zemřel 14. ledna 1331 v Udine, blahořečen byl 3. července 1755 papežem Benediktem XIV.