Škola Partnerství Ostrava

pátek, 11. října 2019 – 12:00   do   neděle, 19. dubna 2020 – 13:00
Ostrava, okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj, Česko

Mezi probíranými tématy naleznete např.:

 • Co si přinášíme z původní rodiny
 • Jaká jsou naše očekávání od manželství
 • Komunikace
 • Vývoj vztahu před manželstvím
 • Budování důvěry ve vztahu
 • Řešení konfliktů
 • Mezi domovem a kariérou
 • Finanční hospodaření rodiny
 • Duchovní život v manželství a rodině
 • Význam závazku v našem životě
 • Etické otázky kolem předávání lidského života
 • Co ohrožuje manželství
 • Přijetí dítěte

Program doplňují zážitkové aktivity, společné hry, možnost osobních konzultací s přítomnými odborníky nebo manželskými páry a nezapomínáme ani na duchovní program (modlitba, mše sv., apod.).  Celý kurz doprovází manželský pár společně s knězem.

Přihlásit se mohou nesezdané páry, které uvažují o vstupu do manželství, třeba i v delším časovém horizontu. Kurz není určen pro jednotlivce, ani pro manželské páry. Věková hranice je nastavena přibližně na 18-35 let, bude-li však jeden z dvojice o něco mladší nebo starší, rozhodně to nebrání jeho účasti na kurzu.

Škola partnerství obvykle začíná na podzim (koncem září nebo začátkem října) a končí na jaře následujícího roku. Hlásit se můžete v průběhu celého roku mailem na adresu sdostal@doo.cz případně telefonicky na čísle 731 625 606. V přihlášce uveďte vaše jména, adresy bydliště a kontaktní telefony a maily.  

Cena kurzu je 2 300,- Kč (v případě přihlášení do konce srpna nabízíme slevu 300,- Kč) a zahrnuje příspěvek na stravu, písemné materiály, které budete mít k dispozici, na dopravu lektorů, případně drobnou odměnu pro ně. Ubytování je na tomto kurzu dotováno Biskupstvím ostravsko-opavským. Platba bude vybírána během prvního víkendového setkání.

Nový kurz začne víkendovým setkáním ve dnech 11.-13. října 2019 a bude pokračovat v termínech 22.-24. listopadu 2019; 14.-16. února 2020; 20.-22. března 2020 a 17.-19.dubna 2020. Těšíme se na vás!


Podrobnosti
Vložila: EvaHavlátová
Vloženo: 25. 4. 2019
Upraveno: 25. 4. 2019
Napsat komentář »