simonepietro

simonepietro / Šimon Rutta / 29 let

simonepietro
simonepietro

Zlatých hochů z Nagana už moc nezbylo a tak to za chvíli bude vypadat následovně:
http://www.youtube.com/watch?v=Czo7IP0tIrI

AxelFoley

O jágrovi to ještě ne ale u haška jo zaručeně

simonepietro
simonepietro
simonepietro
simonepietro

Takové členy nemá žádný policejní sbor na světě!! :-)
http://www.youtube.com/watch?v=g9fHqTOYpm4

simonepietro
simonepietro

Poselství Panny Marie z 2. 12. 2013 pro Mirjanu Soldo
(II. díl)
Já si přeji, abyste vy poznaly pravdu mého Syna a byly mi apoštoly, abyste se jako Boží děti pozdvihly nad lidské smýšlení a vždy ve všem znovu hledaly Boží smýšlení. Děti moje, modlete se a postěte, abyste mohly poznat všechno to, co od vás žádám. Modlete se za svoje pastýře a vroucně si přejte, abyste ve společenství s nimi poznaly lásku nebeského Otce. Děkuji vám. “

simonepietro
simonepietro

Poselství Panny Marie z 2. 12. 2013 pro Mirjanu Soldo
(I. díl)
„Drahé děti, s mateřskou láskou a mateřskou trpělivostí hledím na vaše neustálé bloudění a vaši ztracenost. Proto jsem s vámi. Chci vám pomoci, abyste prvořadě nalezly a poznaly sebe, abyste tehdy mohly poznat a uznat všechno to, co vám nedovoluje, abyste upřímně, plným srdcem poznaly lásku nebeského Otce. Děti moje, Otec se podle kříže poznává. Proto neodmítejte kříž, snažte se ho pochopit a přijmout s mojí pomocí. Když budete moci přijmout kříž, budete rozumět i lásce nebeského Otce, budete chodit s mým Synem a se mnou. Budete… Zobrazit více

Poselství Panny Marie z 2. 12. 2013 pro Mirjanu Soldo
(I. díl)
„Drahé děti, s mateřskou láskou a mateřskou trpělivostí hledím na vaše neustálé bloudění a vaši ztracenost. Proto jsem s vámi. Chci vám pomoci, abyste prvořadě nalezly a poznaly sebe, abyste tehdy mohly poznat a uznat všechno to, co vám nedovoluje, abyste upřímně, plným srdcem poznaly lásku nebeského Otce. Děti moje, Otec se podle kříže poznává. Proto neodmítejte kříž, snažte se ho pochopit a přijmout s mojí pomocí. Když budete moci přijmout kříž, budete rozumět i lásce nebeského Otce, budete chodit s mým Synem a se mnou. Budete se odlišovat od těch, kteří nepoznali lásku nebeského Otce, těch, kteří Ho poslouchají, ale nerozumějí Mu, nechodí s Ním, nepoznali Ho.

simonepietro
simonepietro
simonepietro
simonepietro

Poselství Panny Marie z 2. června 2013:
„Drahé děti! V tento neklidný čas já vás znovu vyzývám, abyste šly za mým Synem, abyste Ho následovaly. Vím o bolestech, trápení a potížích, ale v mém Synu si odpočinete, v něm naleznete mír a spásu. Děti moje, nezapomeňte, že vás můj Syn svým křížem vykoupil a umožnil vám, abyste znovu byly děti Boží, abyste znovu mohly Nebeského Otce volat: „Otče!“ Abyste byly hodni Otce, milujte a odpouštějte, protože váš Otec je láska a odpuštění. Modlete se a postěte, protože to je cesta k vašemu pročištění, to je cesta k poznávání a poznání Nebeského Otce. Když… Zobrazit více

Poselství Panny Marie z 2. června 2013:
„Drahé děti! V tento neklidný čas já vás znovu vyzývám, abyste šly za mým Synem, abyste Ho následovaly. Vím o bolestech, trápení a potížích, ale v mém Synu si odpočinete, v něm naleznete mír a spásu. Děti moje, nezapomeňte, že vás můj Syn svým křížem vykoupil a umožnil vám, abyste znovu byly děti Boží, abyste znovu mohly Nebeského Otce volat: „Otče!“ Abyste byly hodni Otce, milujte a odpouštějte, protože váš Otec je láska a odpuštění. Modlete se a postěte, protože to je cesta k vašemu pročištění, to je cesta k poznávání a poznání Nebeského Otce. Když poznáte Otce, pochopíte, že jenom On je vám potřebný. Já, jako matka, chci svoje děti ve společenství jednoho lidu ve kterém se poslouchá a koná Boží slovo*. Proto, děti moje, pojďte za mým Synem, buďte

simonepietro

dokončení:
jedno s Ním, buďte Boží děti. Mějte rádi svoje pastýře tak, jak je miloval můj Syn, když je povolal, aby vám sloužili. Děkuji vám. “

simonepietro
simonepietro
simonepietro
simonepietro
simonepietro
simonepietro

Doporučuji shlédnout. Promluva jak dělaná pro dobu postní!!
http://gloria.tv/?media=402037

Říkají o něm

honz říká o něm:
Šimon, známá to postava Brněnského vysokoškolství a také přívrženec ministrování v Hrabové:)
KateřinaKiszová říká o něm:
děkuji Pánu za každé nové kamarádství =o) i za tebe Šimone, za tvojí zapálenou víru a práci, která tě baví =-) Těším se na další akci a na tu dřevěnici :-P
michellita říká o něm:
Fakt moc skvělý kluk, který vždycky dokáže poradit a povzbudit. Takových dobrých kluků není mnoho a jsem Bohu hrozně moc vděčná, že jsem ho mohla poznat. Akorát škoda, že teď studuje v Brně a ne v Ostravě :-(
Svetluska18 říká o něm:
Medju.... Jsem hrozně ráda, že jsme se mohli poznat.... Jsi skvělý člověk vždycky připravený podat pomocnou ruku.... Doufám, že se zase brzo uvidíme!!!:-)
divčinaskridly říká o něm:
No jo Simon! Co k němu dodat? Skvely kamarad!!!:)