Signály.cz – autorizátoři

Základní informace

Popis společenství:

Společenství osob, které tě mohou autorizovat a schválit tvou profilovou fotografii. Pro autorizaci se stačí domluvit s kterýmkoliv členem tohoto společenství. 

Vstupem do společenství autorizaci nezískáš. Společenství slouží jen pro autorizátory!

Autorizaci je možno provést i přes webkameru (lze použít jakýkoliv program nebo aplikaci - dle domluvy s autorizátorem, případně účet skype: signalycz). Nemusíš se s nikým scházet! Online autorizaci provádějí vybraní autorizátoři - jsou viditelně označení heslem "autorizace ONLINE" v seznamu členů společenství nebo zde níže. Stačí se domluvit, zavolat si přes webkameru a ukázat kromě své tváře i svůj doklad totožnosti (na pár sekund:). Neboj, ukáže se ti i autorizátor. Tvá data si nikdo nikam nezapisuje ani nijak neukládá!

Autorizaci online provádějí:

  
 

Eva Ge

  

P. František Ponížil

 

Kamil Světlý

  
 

Ondřej Talaš

  

Jakub Pavlík

 

Petr Steinbauer

 

Autorizovaný je ten uživatel, který prokázal, že údaje a vložená fotografie, které zadal při registraci na signály.cz, jsou jeho a jsou pravdivé. Tento uživatel je proto důvěryhodný a má na signály.cz více práv. Takový uživatel má na svém profilu zelené razítko s nápisem „Autorizovaný uživatel“. Uživatel, který žádá o autorizaci, musí mít na svém profilu:

 • nahranou fotografii vyhovující stanoveným podmínkám. (Po autorizaci si fotku může změnit, ale kontroluje se, jestli na ní je pořád tatáž osoba.):
  • fotografie musí zobrazovat skutečnou současnou podobu uživatele
  • obličej musí být rozeznatelný a osoba identifikovatelná
  • cizí objekty (např. tmavé brýle, šátek, klobouk) nesmí výrazně zakrývat důležité části obličeje
  • fotografie může být upravena, obličej však nesmí být nijak deformován
  • na fotografii může být více osob, pokud jsou zároveň splněny ostatní podmínky a z fotografie jasně vyplývá, která z osob je daný uživatel
  • na fotografii musí být zřetelné alespoň jedno uživatelovo otevřené oko
  • obsah fotografie nesmí urážet jiné osoby nebo vyzývat k násilí, užívání omamných a psychotropních látek nebo vyznávání extremistické ideologie
  • obsah fotografie musí být v souladu s Pravidly signály.cz
  • obsah fotografie nesmí být v rozporu křesťanskými a morálními zásadami
 • pravdivě a správně vyplněné své jméno, příjmení, věk a pohlaví.

Adresa společenství: www.signaly.cz/signaly-autorizatori
Správce:
mikimasek
Číslo společenství (ID): 22728