Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

signály.cz – autorizátoři

Společenství osob, které tě mohou autorizovat a schválit tvou profilovou fotografii. Pro autorizaci se stačí domluvit s kterýmkoliv členem tohoto společenství.  Vstupem do společenství autorizaci nezískáš. Společenství slouží jen pro autorizátory! Autorizaci je možno provést i přes webkameru (lze použít jakýkoliv program nebo aplikaci - dle domluvy s autorizátorem, případně účet skype: signalycz). Nemusíš se s nikým scházet! Online autorizaci provádějí vybraní autorizátoři - jsou viditelně označení heslem "autorizace ONLINE" v seznamu zde. Stačí se domluvit, zavolat si přes webkameru a ukázat kromě své tváře i svůj doklad totožnosti. Více o společenství »

Nástěnka společenství je ti skryta. Více o společenství »