Shelena

Shelena / Helena Halásková

Řeholnice
Lucullus

Myslím, že právě láska k Pánu Ježíši je ve chvílích utrpení nejdůležitější, bez ní by chyběl smysl a síla k překonání.

Zobrazit 1 komentář »
Clara

Hmm, tak to je Ester podle @Shelena nahraná. Nezasloužila by si vyškrtnout z Bible?

jk-s

@Clara Ester se v bibli škrtat nemusí, má omluvu, protože ji dosud plně neozářilo světlo Ježíše Krista. Podobně papež František učí, že trest smrti je proti důstojnosti člověka, přestože podle starozákonních textů Hospodin přikázal Mojžíšovi takové tresty za některé přestupky vykonávat, nejlépe ukamenováním. A chce snad papež František vyškrtnout Hospodina z bible? Dozajista nikoli.

Zobrazit 7 komentářů »
jk-s

Když jsem poprvé slyšel o "Společenství čistých srdcí", působil na mne ten název až tak nějak nekřesťansky, jako jakési přehnané sebehodnocení. Říkal jsem si, že pokornější a zbožnější by bylo zvolit název "Společenství srdcí usilujících o čistotu". Ale to jen tak na okraj :-)

Zobrazit 1 komentář »