S přáteli na nejen křesťanské akce

Zjistíš, kam jedou tví přátelé a můžeš se přidat. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

13. setkání lektorů Božího slova

sobota, 24. října 2015      09:30  do  15:15
Olomouc, kurie
Biskupské nám. 2
http://www.ado.cz/planovane-akce/v-olomouci-se-opet-sejdou-lektori-boziho-slova
Bible lektor Bozi slovo Olomouc
všichni účastníci »

Sobota 24. října 2015 bude patřit lektorům Božího slova, kteří se od 10.00 hodin již potřinácté setkají v Olomouci ve velkém sále kurie (Biskupské nám. 2). Zváni jsou všichni ti, kteří touží budovat ve svých farnostech společenství laiků, jejichž služba spočívá v četbě textů Písma v liturgii.

Olomouc: Setkávání započalo v červnu 2005 jako jeden z plodů právě ukončeného celodiecézního vzdělávacího kurzu, určeného lektorům Božího slova. Program, vždy zakončený společným slavením mše svaté, má přinést všem účastníkům povzbuzení, posílení a inspiraci pro tuto zodpovědnou službu. Jeho náplň většinou spočívala v dopolední přednášce pozvaného hosta (mimo jiné např. Mons. Josef Hrdlička, Mons. Jiří Paďour, Mons. Josef Nuzík) a potom během společného občerstvení předávání zkušeností a hovorů o praktickém vykonávání služby lektora. Od roku 2012 se účastníci setkání seznamují s významnými duchovními místy v Olomouci: katedrálou sv. Václava, kostelem sv. Mořice, Arcibiskupským palácem. Letošní program nabídne návštěvu kostela sv. Michala a kaple sv. Jana Sarkandra.

Zahájení programu bude v 10.00 hodin ve velkém sále kurie v Olomouci společnou modlitbou a úvodním slovem Martiny Pavlíkové, pastorační asistentky Arcibiskupství olomouckého. V 10.20 hodin se účastníci přesunou na Žerotínovo nám. do kostela sv. Michala, kde se jim zhruba do 12.15 bude věnovat místní farář P. Antonín Basler, kancléř Arcibiskupství olomouckého. Od 12.45 hodin pak bude nabídnuto občerstvení a možnost společného sdílení spolu s hovory o lektorské službě opět v sále kurie. Mše svatá na závěr 13. lektorského setkání v Olomouci se bude slavit v kapli Božího Milosrdenství na Křížkovského ulici.

Program

od 9.30: prezence a občerstvení v sále kurie, 2. patro (příspěvek k občerstvení na společný stůl bude vítán)

10.00: zahájení setkání a společná modlitba

10.20 – 12.20: návštěva kostela sv. Michala a kaple sv. Jana Sarkandera za doprovodu a výkladu místního faráře P. Antonína Baslera, kancléře Arcibiskupství olomouckého

12.30 – 13.45: občerstvení na kurii a rozhovory o lektorské službě v praxi

14.15: mše svatá v kapli Božího Milosrdenství, v objektu ACHO na Křížkovského ul.