MATERIÁL PRO SPOLEČENSTVÍ
Nabízíme připravený materiál pro společenství na téma Synoda o mládeži 2018. #synoda2018

http://bit.ly/spolecenstviSynoda