Společnost Božského Spasitele

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Popis společenství

Společnost Božského Spasitele (Societas Divini Salvatoris - SDS) je římskokatolická řeholní společnost s cílem šířit, bránit a posilovat katolickou víru kdekoliv, jak dalece je to svěřeno Božskou…