Scholy

Základní informace

Popis společenství:

Pro všechny človíčky, kteří svým zpěvem a hudbou přispívají k oslavě Boží.

 

proscholy.cz

https://zpevnik.proscholy.cz/

 

Soubor doporučení pro používání liturgické hudby při bohoslužbách, zvláště ve vztahu k mládeži

 

Scholy.cz

 

Vybrané stránky o křesťanských hudebních interpretech:
www.hudba.signaly.cz – rozcestník, informace, překlady textů, odkazy na festivaly, interprety aj.
http://musicmix.blog.cz – recenze, zajímavosti, informace o nových kapelách
http://cs.christiantoday.com/culture – kulturní dění u nás a na Slovensku
http://mediablog.christ-net.sk/ – slovenské hudební zpravodajství
www.gimel.cz – internetový obchod s možností poslechu křesťanské hudby, video, knihy, zpěvníky


Vybrané stránky křesťanských hudebních festivalů:
www.vox.signaly.cz / www.aliancefestivalu.cz / www.festivalpodvezi.cz / www.kristfest.cz / www.campfest.sk / www.festivallumen.sk / www.kefasfest.cz / ...
Odkazy na mnoho dalších křesťanských hudebních festivalů, o kterých možná ani nevíte, najdete na www.hudba.signaly.cz

Vybrané stránky, které poskytují možnost stažení hudebních materiálů:
www.dkd.cz / www.3pe.cz / www.higherpraise.com / www.supermusic.cz
www.taize.fr – noty i nahrávky k naučení po jednotlivých hlasech najdete v sekci „Modlitba a zpěv“)
www.emmanuel.cz – stránky komunity, kde naleznete jejich autorské písně v notách

Odkazy na některá křesťanská hudební internetová rádia:
www.awr.cz / www.radio7.cz / www.proglas.cz / www.tvnoe.cz / www.lumen.sk / www.youtube.com / www.radioy.com / www.crossrhythms.co.uk/radio / ...

Bibliografie aneb do čeho se začíst

Harmonie přehledně a s příklady:
TICHÝ, V. Harmonicky myslet a slyšet. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2011.
NEDĚLKA, M. Průvodce učitele praktickou harmonií. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004.

Pár tipů pro dirigování a hlasovou přípravu:
TICHÁ, A. Učíme děti zpívat. Praha: Portál, 2005.
PECHÁČEK, S. Základy taktování. Praha: PedF UK, 2003.
STAŠEK, Č. ABC začínajícího sbormistra. Praha: Supraphon, 1981.

Přehled hudební nauky:
ZENKL, L. ABC hudební nauky. Praha: Bärenreiter Praha, 2004.

Noty:
www.dkd.cz – Databáze křesťanských děl
www.cpdl.org – Databáze sborové tvorby
www.taize.fr
www.scholy.cz – autorské písně

www.josefolejnik.cz - život a dílo P. Josefa Olejníka


Adresa společenství: www.signaly.cz/schola
Správce:
mot
Číslo společenství (ID): 23188