schavi

schavi

do ticha

jen ticho je mi přítelem však do ticha mluvit lze dlouze do nekonečna čím víc se snažíme tím víc prohráváme navždy rozděleni i spojeni spolu..