sabincenta

sabincenta

Bez balastu

Chceš být dobrý?Dobře.Nechat se naplnit až po okraj,,,táhnout své figurky moudře".Sami to nezvládnem,jsme křehké nádoby,zanesené i všelijakým balastem,štěstím - ,,rádoby"…

Slunečnice

Bůh je mé Sluncea já planeta Zem,obíhám už jen kolem Něj.

RADOST Z BOHA

Zraněný pastýř, schoulil se pod krunýř, zapoměl, že je lev, musí ze sebe dostat ten zmatek a hněv, dokonat odpuštění, aby mu zmizelo z duše to nepříjemné opuštění, vina, strach a…

Písnička pro tatínka

Whisky, to je moje gusto, bez wisky mám v srdci pusto, kdyby ji byl táta pil, byl by tu byl mnohem dýl, jenže to není pravda a navíc už si na druhém Břehu něco mnohem lepšího dává…

Měj se ráda, měj se rád:)

Nehněvej se (dlouze) na sebe:), odpouštěj si, buď k sobě laskavý, laskavá, měj se rád, měj se ráda jako nejlepšího kamaráda:). Buď na sebe a k druhým hodný, hodná, vol k sobě a k…

Neboj se tvořit

Neboj se tvořit, zkoušet a experimentovat, s odlehčením, nadhledem a nadsázkou, buď svobodnou Boží Kráskou:), všechno s Bohem zmůžem, buď svobodným Božím mužem:), další dobro s…

Navázat vztah

Nejlépe začít pozdravem a oslovením,rozhovor třeba otázkou,intimní vztah dvořením,milování jedině - s láskou,po hádce přijít s omluvou,tak usmiř se, nenech se ,,uhánět" mlčením a …

Mami

Marie Vítězná, Marie Neposkvrněná, hned po eucharistii, sloupe církve, prosíme, doveď nás do našeho Cíle. Proti všem nástrahám, před každou jámou, prosíme, ochraň nás, díky, žes…