Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

signály.cz - živý růženec

Společenství všech, kdo se modlí „Růženec se signály“ Společenství stále přijímá nové členy, abychom mohli vytvořit více růží. Stačí požádat o členství ve společenství a rádi zařadíme do seznamu i Tebe. :-) Více o společenství »

Ivka-Iva-el se stala členkou společenství signály.cz - živý růženec.
signály.cz - živý růženec

Úmysly na září 2018

signály.cz - živý růženec

V září se zvlášť modleme: 1) na úmysl Signálů Za přímluvy uvedené na Signálech 2) za aktuální dění u nás i ve světě: Za papeže Františka Za vedení Duchem svatým pro biskupy, kněze a jáhny Za déšť a dostatek vody pro přírodu a všechno stvoření 3) za…

signály.cz - živý růženec

Mariánské svátky v září

signály.cz - živý růženec

V první polovině září si církev připomíná tři svátky, které jsou spojeny s Pannou Marií: 8. 9. slavíme její narození, 12. 9. je památka Jména Panny Marie a 15. 9. jde o památku Panny Marie Bolestné. Rozjímejme tedy při modlitbě růžence zvlášť v…

JzJ

Prázdniny se blíží do finále... V září se budeme modlit za prvňáky, žáky, studenty, pedagogy...a za koho dalšího? Neváhejte napsat své úmysly:

petradominika Za dospělé,kteří se chtějí nechat pokřtít.

KateřinaV Za Jendu Lukeše aby se stal dobrým knězem

petradominika Za dospělé,kteří se chtějí nechat pokřtít.Za politickou situaci v Sasku.

JzJ

"Modlitba s Pannou Marií, zejména modlitba růžence, má také tuto “bojovnou” dimenzi. Znamená to, že je to modlitba, která nás podporuje v bitvě proti zlému duchu a jeho pomahačům.."

signály.cz - živý růženec

Úmysly na srpen 2018

signály.cz - živý růženec

V srpnu se zvlášť modleme: 1) na úmysl Signálů Za vedení Duchem sv. pro redakci Signálů 2) za aktuální dění u nás i ve světě: Za papeže Františka a za jeho úmysly Za oběti a místa po ničivých požárech a povodních Za déšť a dostatek vody pro letošní…

JzJ

Tak už se brzo přehoupneme do druhé poloviny prázdnin. Za co se budeme modlit v srpnu? Pište své úmysly...

JzJ

Prázdniny se blíží... V červenci se tedy budeme modlit na zdar letních táborů a za šťastné návraty z prázdninových cest a dovolených... A jaké úmysly přidáte do společné modlitby vy?

petradominika Za zdar a sílu začínajícím řidičům.:)

KateřinaV za mír

martunka86 Za všechny, kdo v létě pracuji ve vedru celý den venku. A za duše v očistci.

KateřinaV Za Snoubenci Kačku a Míšu

signály.cz - živý růženec

Úmysly na červenec 2018

signály.cz - živý růženec

V červenci se zvlášť modleme: 1) na úmysl Signálů Za dobrovolníky a prázdninové akce se Signály 2) za aktuální dění u nás i ve světě: Za papeže Františka a za jeho úmysly Za mír ve světě Za dar víry pro český národ na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje…

signály.cz - živý růženec

Úmysly na červen 2018

signály.cz - živý růženec

V červnu se zvlášť modleme: 1) na úmysl Signálů Za Signály a všechny sociální sítě, jejich provozovatele i uživatele 2) za aktuální dění u nás i ve světě: Za papeže Františka a za jeho úmysly Za odvrácení hrozících válek Za příznivé počasí 3) za…

JzJ

Májový čas se blíží ke konci... Za co se budeme modlit v červnu? Pište své úmysly:

JzJ

Pěkné zamyšlení, jak odhalit smysl modlitby růžence:

signály.cz - živý růženec

Úmysly na květen 2018

signály.cz - živý růženec

V květnu se zvlášť modleme: 1) na úmysl Signálů Za Signály a pouť na Velehrad v rámci světového dne modliteb za sdělovací prostředky 2) za aktuální dění u nás i ve světě: Za zdárný průběh biskupského svěcení Mons. Zdenka Wasserbauera a za požehnání…