Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

signály.cz - živý růženec

Společenství všech, kdo se modlí „Růženec se signály“ Společenství stále přijímá nové členy, abychom mohli vytvořit více růží. Stačí požádat o členství ve společenství a rádi zařadíme do seznamu i Tebe. :-) Více o společenství »

signály.cz - živý růženec

Úmysly na květen 2019

signály.cz - živý růženec

V květnu se zvlášť modleme: 1) na úmysl Signálů Za přímluvy uvedené na Signálech 2) za aktuální dění u nás i ve světě: Za papeže Františka Za vznikající kontaktní místo na pomoc zneužívaným 3) za potřeby naše i našich blízkých: Za nemocné a zvlášť…

JzJ

Za co se budeme modlit v máji? Piště své úmysly...

MarunKa1 prosím za dobrého kněze do farnosti , za dar víry pro své nevěřící bratry. Aby nám Bůh pomohl vytrvat. Za kněze. Na úmysly P.Marie.Děkuji.

Petra-Martha Za dospělé novokřtěnce.Za ty,kdo jsou zadlužení,aby našli práci.

signály.cz - živý růženec

Úmysly na duben 2019

signály.cz - živý růženec

V dubnu se zvlášť modleme: 1) na úmysl Signálů Za přímluvy uvedené na Signálech Za mládež, zvláště v týdnu modliteb za mládež 2) za aktuální dění u nás i ve světě: Za papeže Františka Za naše biskupy a moudrost při řešení kauz zneužívání Za zdar…

JzJ

April už je za dveřmi, pište, za co se chcete modlit v dubnu:

Petra-Martha Za dospělé,které čeká křest v dubnu,za jejich kmotry a faráře.

signály.cz - živý růženec

Úmysly na březen 2019

signály.cz - živý růženec

V březnu se zvlášť modleme: 1) na úmysl Signálů Za přímluvy uvedené na Signálech Za uklidnění situace ve vedení Signálů a za dobrou volbu nové šéfredaktorky 2) za aktuální dění u nás i ve světě: Za papeže Františka Za všechny zneužívané a…

JzJ

Nejkratší měsíc se blíží ke svému konci, piště úmysly k modlitbě na postní březen:

signály.cz - živý růženec

Úmysly na únor 2019

signály.cz - živý růženec

V únoru se zvlášť modleme: 1) na úmysl Signálů Za přímluvy uvedené na Signálech Za všechny bývalé i současné členy společenství živého růžence 2) za aktuální dění u nás i ve světě: Za papeže Františka Za dobrou volbu nového arcibiskupa Za mír ve…

JzJ

Je čas psát úmysly k modlitbě na měsíc únor. Neváhejte!

Dananas V sobotu je světový den zasvěceného života, tak třeba za nová K + Ř povolání a vytrvalost stávajícím. A aby mládež nacházela svá životní povolání.
Taky bude světový den nemocných, tak třeba za jejich víru, odevzdanost a trpělivost a za jejich větší důvěru v pomoc P. Marie, v důvěru, aby své utrpení a oběti nabídli za spásu hříšníků, za které by jejím prostřednictvím přinášeli obětí milé Pánu Bohu.
Za zamilované a snoubence, aby dokázali počkat až do manželství a za jejich vedení DS a aby se svěřovali do ochrany Sv. Rodiny.
A je i svátek Stolec sv. ap. Pavla, tak za naše biskupy, za jejich vedení DS, abychom přijímali jejich rady a jim svými modlitbách a oběťmi pomáhali, a aby kněží byly s nimi v naprosté jednotě.
Za větší důvěru v Pánovi milosrdenství, hlavně při svaté zpovědi.

Dananas A abychom se aktivně zapojovali do potřeb naší farnosti, aby nechyběli při bohoslužbě ministranti, a my byli ochotni pomoc kněžím při liturgii.

signály.cz - živý růženec

Úmysly na leden 2019

signály.cz - živý růženec

V lednu se zvlášť modleme: 1) na úmysl Signálů Za přímluvy uvedené na Signálech 2) za aktuální dění u nás i ve světě: Za papeže Františka a za setkání mládeže v Panamě Za jednotu křesťanů Za mír ve světě 3) za potřeby naše i našich blízkých: Za sílu…

JzJ

Nový rok se blíží... Za co budeme prosit na jeho začátku? Pište svoje úmysly na leden:

Petra-Martha Za dospělé chystající se ke křtu.Aby našli skvělé faráře,kmotry..aby byli připraveni žít křesťanským životem.