rapoticak

rapoticak / Pavel Polehla / 39 let

Svobodný

Přeji všem vše nejlepší do nového roku,hlavně hodně zdraví,štěstí Božího požehnání a lásky,ochranu Panny Marie a všech svatých.

Napsat komentář »

Přeji Požehnané Vánoční svátky plné lásky ,pohody a vzájemného porozumění

Napsat komentář »


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632
POŘAD BOHOSLUŽEB
v týdnu od 5. 1. do 12. 1. 2020
http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby

5. 1.
Ne
DRUHÁ NEDĚLE
PO NAROZENÍ PÁNĚ 8.00 VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za Antonína a Marii Paterovy, 2 r. a sourozence
Po mši sv. je farní kavárna
6. 1.
Po SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ doporučený svátek – ve mši sv. budeme žehnat vodu, kadidlo a křídu 17.30 VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za Růženu a Jana Pokorných, Marii a Františka Hortovy, rodiče, sourozence a živou rodinu
7. 1.
Út Sv. Rajmunda z… Zobrazit více


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632
POŘAD BOHOSLUŽEB
v týdnu od 5. 1. do 12. 1. 2020
http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužby

5. 1.
Ne
DRUHÁ NEDĚLE
PO NAROZENÍ PÁNĚ 8.00 VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za Antonína a Marii Paterovy, 2 r. a sourozence
Po mši sv. je farní kavárna
6. 1.
Po SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ doporučený svátek – ve mši sv. budeme žehnat vodu, kadidlo a křídu 17.30 VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za Růženu a Jana Pokorných, Marii a Františka Hortovy, rodiče, sourozence a živou rodinu
7. 1.
Út Sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze --
8. 1.
St Středa po Zjevení Páně 17.30 LUKOVANY – mše sv. za Annu a Františka Brázdovy, 2 r. sourozence, živou a zemřelou rodinu
9. 1.
Čt Čtvrtek po Zjevení Páně 17.30 LESNÍ JAKUBOV – mše sv. za Marii a Vladimíra Dvořáčkovy a 2 r.
10. 1.
Pá Pátek po Zjevení Páně 17.30 VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za farníky
11. 1.
So Sobota po oktávu
Narození Páně 10.00 VYSOKÉ POPOVICE – pohřeb Anežky Brůžové *1935
12. 1.
Ne SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
končí doba vánoční 8.00
VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za Jiřího Minaříka, syna Jiřího, 2 r., živou a zemřelou rodinu a sestru Marii

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)Ohlášky na tento týden:
ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA v sobotu
11. 1. 2020 8. skupina: sestry Terezie Vognarová
a Jiřina Macálková
ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ v neděli
12. 1. 2020 7. skupina: sestry ing. Jitka Procházková
a Regina Blažková


 Stručný přehled za tento rok :
křtů bylo uděleno 10, z toho 1 křest dospělé osobě,
sňatků bylo uzavřeno 5, z toho byly 2 tzv konvalidace, to znamená církevní zplatnění civilních sňatků uzavřených dříve,
pohřbů bylo 7, zaopatřeny byly 3 osoby.
Do vyučování náboženství bylo od 1. do 9. třídy přihlášeno 55 dětí, z toho jich 8 půjde letos k 1. sv. přijímání.
Lektorských dvojic máme 17, úklidových dvojic máme 23.

Napsat komentář »

Přeji všem vše nejlepší do nového roku 2020 hlavně hodně zdraví,Božího požehnání a Lásky

Napsat komentář »

Přeji Požehnané Vánoční svátky plné lásky ,pohody a vzájemného porozumění

Napsat komentář »

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 17. 11. do 24. 11. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

17. 11.

Ne

TŘICÁTÁ TŘETÍ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Anežku a Miloslava Posádkovy a dvoje rodiče

10.00

LUKOVANY – mše svatá za Andělu a Františka Franclovy a dvoje rodiče

18. 11.

Po

posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla

17.30

PŘÍBRAM - mše svatá za dárce

19. 11.

Út

úterý 33. týdne v mezidobí- - -

20. 11.

St

středa 33. týdne v mezidobí

17.30

LUKOVANY - mše svatá za Františka a Annu… Zobrazit více

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 17. 11. do 24. 11. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

17. 11.

Ne

TŘICÁTÁ TŘETÍ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Anežku a Miloslava Posádkovy a dvoje rodiče

10.00

LUKOVANY – mše svatá za Andělu a Františka Franclovy a dvoje rodiče

18. 11.

Po

posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla

17.30

PŘÍBRAM - mše svatá za dárce

19. 11.

Út

úterý 33. týdne v mezidobí- - -

20. 11.

St

středa 33. týdne v mezidobí

17.30

LUKOVANY - mše svatá za Františka a Annu Michálkovy, děti Aloise a Marii, rodinu Kudláčkovu, sestry Michálkovy, Miroslava Bryma a živou rodinu

21. 11.

Čt

památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za rodinu Hortovu, tři syny, rodinu Chytkovu, dvě dcery a syna

22. 11.památka sv. Cecilie, panny a mučednice

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

23. 11.

So

sv. Klementa I., papeže a mučedníka nebo

sv. Kolumbána, opata- - -

24. 11.

Ne

SLAVNOST

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miloslavu a Václava Křivánkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinuPo mši sv. přijme křest Milan Jaroš z Vysokých PopovicNapsat komentář »