#učednictví

Jak dnešní kazatelé ne/staví na Božím slově

radim24

V dnešních církvích je mnoho falešných učitelů a falešných kazatelů. Dědí se to vše už od katolické církve, ještě od reformace, která nebyla dokončená. Tak například desátky. V bibli v novém zákoně není ani slovo o tom, že máme sboru či církvi…