#křest

Křest Duchem Svatým - 13 znaků Ducha Svatého

radim24

Zde máme jedno z měřítek podle, kterých můžeme poznat, zda máme Ducha Svatého: 1) Duch Boží v nás mluví a my slyšíme jeho hlas "Ale když vás jim vydají, nestarejte se, jak a co byste řekli, neboť to, co máte říci, vám bude dáno v tu chvíli. Nejste…