Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

r12

r12 / robert teply / 48 let

Uživateli r12 se líbí článek Manželství ?.
r12

Manželství ?

r12

Manželství? Ne, to už není moderní Také máš takovou odpověď, když slyšíš slovo manželství? Statistiky moderních zemí dokládají, že přibývá stále více lidí, kteří spolu žijí „jen tak“. Jedni to nazývají životem přítele s přítelkyní, jiní životem na…

r12

nový letáček- Manželství ještě aktuální?

Uživateli r12 se líbí status uživatele r12.
r12

Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo v něho věří nezahynul, ale měl věčný život