Když si papež vybere jméno, které ještě neměl žádný jeho předchůdce, je to silný signál čehosi nového. František z Assisi je symbol chudoby, jezuita František Xaverský zosobňuje misionářskou snahu církve a František Saleský komunikaci se světem. Pokud chce nový papež svým jménem věřícím zdůraznit rozměr chudoby, (nové) evangelizace a efektivní komunikace, a sám tyto principy prosazovat, tak se máme na co těšit.