Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

David Augustýnek

qvido / David Augustin Augustýnek / 32 let

Ženatý s marujanickova

Augustin Celý blog »

Přál bych si..

Přál bych si... Mít ve svých rukou zrnka štěstí házet je lidem pod nohy. Znát duvody Tvého smíchu i Tvých slz. Mít ve svých rukou zrnka lásky házet je lidem pod nohy. Znát cestu do Tvého srdce. Mít ve svých rukou zrna naděje házet je lidem pod nohy.…

HLASY - Dobro x Zlo / Bůh x Pokušitel

Ráno před těžkou zkouškou B: Dnes na to máš. Učil/a ses svědomitě, jsi dobře připraven/á. P: Nedáš to! Vzdej to! Už vyhodil jiné, vyhodí i Tebe. Dopoledne před těžkou zkouškou B: Buď klidný/á. Zkouška je od toho aby se překonala. Věř si, věř svým…

18. prosince

,,Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků.'' Žl 1,1 Šťastný je ten, kdo si umí volit dobro a nenaletí lákavým nabídkám zla.

17. prosince

,,Jeho milosrdenství je věčné.'' Žl 106,1 Bůh se v odpouštění neunaví. Nestyď se Ho o ně znovu a znovu prosit.

16. prosince

,,Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.'' Žl 34,9 Zkus si dnes více všímat drobností, skrze které se Bůh projevuje ve tvém životě, a děkuj mu za ně.

15. prosince

,,Josefe, synu Davidův, neboj se.'' Mt 1,20 Anděl vyzývá Josefa k odvaze příjmout ve svém životě důležitou změnu. Neboj se i ty svůj život posunout alespoň o krůček blíž k Bohu ( skrze předsevzetí, zlepšení vztahu s okolím, svátostí smíření...).

14. prosince

,,Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.'' Flp 4,13 Cvič se dnes v pozornosti ke Kristu a často si na něj vzpomeň.

13. prosince

,,My zvěstujeme to, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, co všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují.'' 1Kor 2,9 Uprostřed mnoha starostí svého života se uč žít s nadějí na to, co pro tebe Bůh připravil.

12. prosince

,,On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocným.'' Iz 40,29 Bůh nabízí svou sílu především těm kteří jsou unavení nervózní a cítí se bezmocní. Příjmi tuto sílu pro dnešní den

11. prosince

,,Kdo má dar povzbuzovat, ať povzbuzuje.'' Řím. 12,8 Zkusme si dnes více všímat lidí kolem sebe. I skrze naše malé povzbuzení se mohou stát šťastnějšími.

10. prosince

,,Bůh je věrný! On nedopustí, abyste byli zkoušeni více, než snesete.'' 1Kor 10,13 Jak Bůh mluvil k Marii, tak mluví k tobě. Zaposlouchej se do Božího hlasu ve svědomí a žíj podle něj.

9. prosince

,,Těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému.'' Řím. 8,28 Žádný okamžik tohoto dne nemusí být šeď a nuda, když ho prožiješ s láskou.

« Novější 1 2 3 4 6 11 15 20 Starší »