ADCŽM Přístav Rajnochovice

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Popis společenství

Týmáci i všichni účastníci akcí a aktivit ADCŽM Přístav v Rajnochovicích. Současné týmáky najdeš v seznamu moderátorů tohoto společenství. Více informací najdeš na stránkách www.ado.cz/mladez.

Nástěnka společenství je ti skryta.