Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Příprava k duchovnímu povolání

Společenství zetlelo, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak šest měsíců.

Toto společenství je určeno pro všechny mladé hochy, kteří se rozhodují ve svém životě a mají touhu a dar povolání ke kněžství nebo jiné formě zasvěceného života. Všichni z vás, kteří jste již na určitém stupni připravy nebo teprve na úplném začátku, jste zvání k nám do tohoto společenství, kde se za pomocí vzájemného setkávání, modlitby, rozjímání nad duchovními texty a vzájemného povzbuzování budeme snažit k pravému nalezení svého místa a postavení v životě mezi Bohem a lidmi. Nemusíte se ničeho obávat, Pán vyzval a přijal své učedníky i přesto, že byli sami hříšní a předtím jej téměř… Více o společenství »

David Kučera se stal členem společenství Příprava k duchovnímu povolání.