S přáteli na nejen křesťanské akce

Zjistíš, kam jedou tví přátelé a můžeš se přidat. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Kněžské svěcení a Becketova primiční mše svatá

sobota, 27. června 2015      09:00  do  19:00
Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně
Brno
http://www.primice.cz
kněz svěčení Primice Brno
všichni účastníci »

s Boží pomocí

v sobotu 27. června 2015
v brněnské katedrále
sv. Petra a Pavla
(na Petrově)

přijme kněžské svěcení
v 9.00

svoji první eucharistii
bude slavit

téhož dne na tomtéž místě
v 17.30