Ve čtvrtek 25. 8. 2016 vás zvu na tradiční modlitební setkání ve Svárově. Chci tam spolu s vámi poděkovat za dar křtu. V ten den jsem byl před mnoha lety pokřtěn a taky za 20 let kněžství, jehož působení začalo právě v této farnosti.