Poutní slavnosti na Svárově k Panně Marii

úterý, 25. října 2016      16:00
Svárov u Uherského Hradiště

 

Chtěl bych vás všechny pozvat každý měsíc na tuto pouť k Panně Marii. kde se setkávají lidé, i ti co jezdí do Medjugorje. Hlavní zakladatel totoho místa byl kněz jak už ho všichni dobře známe otec Josef Červenka, který na tomto místě pravidelně každý rok slaví své narozeniny a rád slouží mši svatou. Je zde také studánka s výbornou pokaždé studenou vodou, proč píšu že studenou ? No ona opravdu studená je dost. Já ji pravidelně čepuji lidem, zpívá zde také výborná schola kdo by se chtěl přidal ke schole se zpěvem klidně může. Místo scholy se nachází přímo nad obětním stolem u stromu po pravé straně. kdo by měl zájem ministrovat atˇse vůbec nebojí přijit do sakristie, sebou si vzit rochetu. každý měsic je zde pozvaný jiný kněz. Zpíváme také písně z Medjugorje, zdejší socha Panny Marie byla přivezená z Medjugorje u které je možné rozžíhat svíce ( kalíšky )Nejlepší je na tomto místě setrvat až do konce celého programu. Bývá tu také světelný průvod s monstrancí. Poslední měsíc tohoto setkávání bývá mše sv. v Nedachlebicích ve Farním kostele sv. Cyrila a Metoděje, tato mše je obětovaná za zemřelé. Pak následuje světelný ( svíčkový) průvod na hřbitov kde je obřad za všechny zemřelé. Sebou je také potřeba si vzít kancionály. Dalo by se psát o tomto místě hodně ale, chce to aby to každý zažil na své zážitky. Také sem jezdí prodejce někdy z knížkami, který jezdí po hodně poutních místech. Tímto už tedˇ  vás všechny zvu a přeji krásné prožití na tomto krasném přírodním Mariánském poutním místě.

 


Podrobnosti
Vložil: mistr
Vloženo: 25. 4. 2016
Upraveno: 12. 10. 2016

Ve čtvrtek 25. 8. 2016 vás zvu na tradiční modlitební setkání ve Svárově. Chci tam spolu s vámi poděkovat za dar křtu. V ten den jsem byl před mnoha lety pokřtěn a taky za 20 let kněžství, jehož působení začalo právě v této farnosti.

mistr

Tam určitě chybět nebudu.

jose

Díky mistře za propagaci

mistr

Není zač.

Pavloš

Díky za pozvání, ale žial som v ten den v robotě, tak nemohu přijít..:-(

Zobrazit 4 komentáře »