POUŤ RODIN K BRÁNĚ MILOSRDENSTVÍ na Svatém Hostýně

sobota, 27. srpna 2016      08:00  do  16:00
Chvalčov, Svatý Hostýn (Poutní domy)

Srdečně zveme všechny rodiny na tradiční Arcidiecézní pouť rodin K PANNĚ MARII SVATOHOSTÝNSKÉ. V mimořádném Svatém roce milosrdenství využijte přítomnost Svaté brány na tomto poutním místě. Uskuteční se v sobotu 27. srpna 2016 - “Přijďte společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok… Nechte se obejmout Božím Milosrdenstvím!

Na co se poutníci můžou těšit?
8.00 hod. PĚŠÍ PUTOVÁNÍ (od hřbitova v Bystřici pod Host.)

10.15 hod. POUTNÍ MŠE SVATÁ (venkovní pódium)
- hlavní celebrant Mons. Jan Graubner

 PROGRAM PRO RODINY:
12.50–14.00 hod. Loutkové DIVADLO Dana Taraby pro děti
(sál ve 2. patře  poutního domu č.3)
13.00–14.00 hod. PŘEDNÁŠKA Mons. Jana Graubnera
pro rodiče a prarodiče (Jurkovičův sál)
14.15–15.15 hod. PŘEDNÁŠKA P. Pavla Šupola:
„O moderní hudbě pro náctileté” (sál poutního domu č.3)

14.00–15.30 hod.  (program připravila centra pro rodinu)
„CESTA PRO RODINY s průchodem Svaté brány”
(začíná u kaple Božího hrobu u hřbitova, pokračuje po fáborcích
Cestou světla a končí Svatou bránou v bazilice P. Marie)
STANOVIŠTĚ PLNÉ HER A SOUTĚŽÍ PRO DĚTI na téma:
skutky milosrdenství (prostranství kolem pódia)

15.00 hod. modlitba růžence nejen pro prarodiče (bazilika P. Marie)
15.30 hod. adorace dětí a rodičů (bazilika P. Marie)
15.55 hod. zápoutě svátostným požehnáním (bazilika P. Marie)

Plakátek ke stažení Událost na FB
(uvítáme vaši pomoc s propagací)

Pouť pořádají:
Centra pro rodinu Arcidiecéze olomoucké
duchovní správa na Svatém Hostýně
Matice svatohostýnská


Podrobnosti
Vložil: Petemarko
Vloženo: 24. 8. 2016