S přáteli na nejen křesťanské akce

Zjistíš, kam jedou tví přátelé a můžeš se přidat. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Pod vlivem... Sjezd (nejen) evangelické mládeže

pátek, 25. září 2009   do   pondělí, 28. září 2009
Kolín
ceskobratrska-cirkev-e sjezd-prostejov
všichni účastníci »

Sjezd se bude konat ve dnech 25.-28.9.2009 v Kolíně a bude mít téma:

Pod vlivem…

Letošní Sjezd se bude zabývat různými vlivy, které na člověka působí: vliv křesťanství, pozitivní i negativní vliv církve, život pod vlivem Ducha svatého, vliv Ježíše Krista na životy lidí. Také se budeme zabývat vlivem médií na člověka, internetovými komunitami a jinými jevy spojenými s novými technologiemi. Nemůže být opomenut ani vliv reklamy, módy a nových trendů na mladé i staré. Ze sociologických a psychologických témat jsou naplánovány přednášky o vlivu party na mladého člověka, o vzájemném vlivu partnerů, také se dotkneme tématu davu a jeho vlivu na jednotlivce. Tato témata se budeme snažit zachytit v přednáškách, různých dílnách a diskuzích.

 

Seznam účastníků

Určitě přijede 3


Váhá 2


Nepřijede 3