Počítáme do 1.000.000 !!! (2.0)

Společenství tleje, protože v něm nebyla žádná aktivita po více jak tři měsíce.