U zpovědi se chlap zpovídá ze svých hříchů: 'Víte, otče, ta moje tchýně, to je ale ženská. Chvílema uvažuju, že by stála za hřích!' - 'Pamatuj synu, nesesmilníš!' - 'Kdepak velebnosti, nezabiješ!'