Napsat komentář »

Máš sice dobrý úmysl vybudovat mému jménu dům, avšak ten dům nezbuduješ ty, nýbrž tvůj syn, který vzejde z tvých beder; ten vybuduje dům mému jménu. 2Par 6:8-9

Napsat komentář »
Napsat komentář »

Někdy se dny zdají být tak prázdné...Ale každý den začíná i končí mnoho velkých věcí. A On je vždy u toho. Protože bez Jeho příkazu se ani stéblo trávy nepohne!

MaruP

To je tedy pravda!!

Zobrazit 1 komentář »