Tvá láska je někdy tak nepochopitelná! "Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš?" (Ž 8:5)

Napsat komentář »