Počítače a jiné stroje za vás mohou udělat mnoho věcí. A postupně se v tom všem budou zdokonalovat a budou se učit novým věcem.

Ale nikdy za nás nebudou lidmi. Nikdy nebudou opravdu milovat nebo nenávidět, nikdy se nebudou cítit k smrti unavení, nebo naopak nepocítí dotek věčné síly k životu, síly k překonání všech překážek a obtíží. Síly, která je schopná hory přenášet jenom proto, aby mohl člověk navěky žít.

Napsat komentář »

Ten pocit když...přes všechny nedostatky dojdete k závěru, že to co studujete je to nejlepší, co vám nejvíc sedí...:)

Napsat komentář »