#Boží+slovo, #stvoření

Opravdu mohl Bůh stvořit svět pouhým slovem?

Petr Esner

V Bibli je psáno: I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo ? Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. I řekl Bůh: "Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš. A stalo se tak. Bůh také řekl: "Zazelenej se země zelení:…