Transparentní přenositelnost mezi rozdílnými databázovými systémy, které odpovídají standardu SQL, je hlavním cílem standardu SQL2 a rozhraní ODBC. (kniha, co máte nejblíže - 56. strana, 5. věta). A jen tak pro zamyšlení: Student A sedí kdekoli, student C sedí v poslední řadě a zároveň student B sedí ve stejné řadě jako A a ve stejném sloupci jako C... Co z toho plyne? Velmi mnoho :-)