Perspektiva vzkříšení | Důrazy současné christologie

čtvrtek, 30. března      19:30  do  21:15
Jalovcová 234/2, Praha 1 - Staré Město, Česko

Velikonoční vyznání, že Ježíš byl vzkříšen, je zásadním východiskem jak pro křesťanskou víru, tak pro křesťanskou teologii.

  • Jak o této zkušenosti mluvit dnes, v postmoderním kontextu?
  • Co znamená Ježíšovo lidství pro Jeho božství a jeho božství pro jeho a naše lidství?
  • Jaké světlo vrhá Ježíšovo Vtělení a smrt na tajemství Boží Trojice?

H O S T É :
Petr Gallus, Pavel Hošek, Jan Houkal, moderuje Klára Jirsová

PETR GALLUS
je evangelický teolog se zaměřením na christologii, antropologii a fundamentální teologii. Působí na katedře systematické teologie a na katedře teologické etiky ETF UK, jejímž je proděkanem pro rozvoj. Mj. je autorem knihy Perspektiva vzkříšení (Karolinum, 2022).

PAVEL HOŠEK
je teolog a religionista, kazatel církve bratrské. Přednáší religionistiku na ETF UK v Praze. Zabývá se vztahem religionistiky a kultury a religionistickým výkladem krásné literatury.

JAN HOUKAL
je farář u Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech. Působí na katedře fundamentální a dogmatické teologie KTF UK, zabývá se zvláště christologií a soteriologií.

 

Živý stream na našem youtube:
https://www.youtube.com/@dominikanska8


Podrobnosti
Vložila: zuza_d8
Vloženo: 6. 3. 2023