Základní informace

Popis společenství: Studenti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (PdF MU)
Adresa společenství: www.signaly.cz/pdf-mu
Správce:
system
Číslo společenství (ID): 19768