Paweru

Paweru / Pavel Matěj Licek / 40 let

Napsat komentář »
SvonJ

Dost dobrý... :-)

Zobrazit 1 komentář »

Ráno po svatbě v Káni
Galilejské... Hosté se pomalu
probouzejí, většina z nich se
drží za hlavu a sténá. Jeden zvláště
"prejásaný a prepitý"
muž prosí: "Já mám takovou žízeň! Skočte
někdo pro vodu..." Ježíš se
zvedne, že tedy půjde, když vtom
všichni svorně vykřiknou: "NE! Ty už ne..."

Napsat komentář »

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ (musel jsem rozdělit na 2 části):
Abys zůstal ušetřen každého utrpení - to ti nepřeji,
ani to, aby tvá další cesta byla samá růže
a aby po tvé tváři neskanula žádná slza,
abys nezakusil nikdy žádnou bolest -
né - nic z toho ti do nového roku nepřeji.
Vždyť slzy očišťují srdce,
utrpení zušlechťuje,
bolest a úzkost tě uvedou do společenství
s Marií a Dítětem
a jejich úsměv tě naplní důvěrou a útěchou.

Mé přání k tobě zní spíš takto:
Kéž bys byl vděčný a povždy uchovával ve svém srdci
drahocennou vzpomínku na dobré věci života,
abys vždy statečně obstál ve své… Zobrazit více

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ (musel jsem rozdělit na 2 části):
Abys zůstal ušetřen každého utrpení - to ti nepřeji,
ani to, aby tvá další cesta byla samá růže
a aby po tvé tváři neskanula žádná slza,
abys nezakusil nikdy žádnou bolest -
né - nic z toho ti do nového roku nepřeji.
Vždyť slzy očišťují srdce,
utrpení zušlechťuje,
bolest a úzkost tě uvedou do společenství
s Marií a Dítětem
a jejich úsměv tě naplní důvěrou a útěchou.

Mé přání k tobě zní spíš takto:
Kéž bys byl vděčný a povždy uchovával ve svém srdci
drahocennou vzpomínku na dobré věci života,
abys vždy statečně obstál ve své zkoušce,
když tvrdě spočine kříž na tvých ramenou,
když vrchol, k němuž nutno vystoupit,
se zdá nedosažitelný a světlo naděje mizí v tmách.

Paweru

Aby Boží dary v tobě rostly
a celý rok ti pomáhaly vnášet radost, sílu
v duše těch, k nimž tě pojí láska.
Abys vždy měl přítele, jenž je opravdový
a je hoden tvého přátelství, jenž ti dodá důvěry,
když ti síly slábnou a nedostává se ti světla.
Abys vytrval vždy v bouřích a dosáhl tak výšin,
aby v radosti i bolesti provázel tě stále
láskyplný úsměv vtěleného Slova
a aby tě s Pánem pojila vždy vroucí láska,
jak on si to s touhou přeje — kvůli tobě.

Zobrazit 1 komentář »

Stejně jak miluješ člověka, kterého máš nejméně rád, tak miluješ Boha

Maculla

To je zajímavé si uvědomit!

Paweru

to jo, drsná věta, docela mě to zasáhlo

Zobrazit 2 komentáře »

Velký Duchu,
jehož hlas slyším ve větru
a jehož dech dává život našemu světu,
vyslyš mne.
Předstupuji před tvou tvář
jako jedno z mnoha tvých dětí.
Podívej se, jsem malý a slabý,
potřebuju tvou sílu a moudrost.
Dej, ať putuji v kráse, ať moje oči
vždy vidí purpurově rudý západ slunce.
Ať si mé ruce váží věcí, které jsi stvořil,
a mé uši slyší tvůj hlas.
Učiň mne moudrým,
abych mohl poznávat věci,
kterým jsi naučil můj lid,
učení skryté v každém lístku a v každé skále.
Toužím po síle ne proto,
abych měl převahu nad svými bratry,
ale abych dokázal zvítězit
nad svým největším nepřítelem -
nad… Zobrazit více

Velký Duchu,
jehož hlas slyším ve větru
a jehož dech dává život našemu světu,
vyslyš mne.
Předstupuji před tvou tvář
jako jedno z mnoha tvých dětí.
Podívej se, jsem malý a slabý,
potřebuju tvou sílu a moudrost.
Dej, ať putuji v kráse, ať moje oči
vždy vidí purpurově rudý západ slunce.
Ať si mé ruce váží věcí, které jsi stvořil,
a mé uši slyší tvůj hlas.
Učiň mne moudrým,
abych mohl poznávat věci,
kterým jsi naučil můj lid,
učení skryté v každém lístku a v každé skále.
Toužím po síle ne proto,
abych měl převahu nad svými bratry,
ale abych dokázal zvítězit
nad svým největším nepřítelem -
nad sebou samým.
Učiň mě vždy ochotným,
abych s čistýma rukama a upřímným srdcem
přicházel k tobě; aby můj duch,
až život zmizí jako zapadající slunce,
mohl dospět k tobě a nemusel se stydět.

modlitba siouxských indiánů

Napsat komentář »
sestra-Dagmar

Zase o jednoho Božího služebníka více- chvála Pánu!

Zobrazit 1 komentář »

Říkají o něm

kapička říká o něm:
nestihla jsem tě poznat v TAIZÉ 2010, ale díky že jsi jel...náš mikrobus byl jedinečný...
Kristýna Kuráňová říká o něm:
Taizé 2010 :-)
sestra-Dagmar říká o něm:
Kamarád mého evangelického bratra faráře z Los Padros
jirkaklimes říká o něm:
To byla ale pařba, ať žije Taizé!!:)
makec říká o něm:
taťkaaaaaaaa:)