#evropa, #prezident, #pavelfischer, #pf2018, #katyd, #katolickýtýdeník

Evropa potřebuje kvas víry

PavelFischer

Době, která si zakázala mluvit o duchovních kořenech, vládnou účetní. Přístup „má dáti – dal“ a hledání zisku za každou cenu ale nestačí na úkol, který před námi leží. Výzvy u nás a v Evropě vyžadují, abychom našli odvahu vykročit nad rámec…