Pajoušek

Pajoušek / 28 let

Pajoušek
Pajoušek
Pajoušek
Pajoušek

Oslava veliká ať už se chystá :D

Tys neváhal, za můj hřích život dát...

Pajoušek
Pajoušek
Pajoušek
Pajoušek

,,Nerovnost země, a tedy i nerovnost lidí

jen na kolenou ucítíš.

Miluj však obě a věru jen tím spíš,

že není lásek, že je jen jedna láska,

tak jako všechny kříže jsou jen jeden kříž."

Vladimír Holan

Pajoušek
Pajoušek

My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.
1 Jan 4,19

Pajoušek
Pajoušek

,,Člověk může nést kříž a nemusí přitom být vůbec nadšený. Může ho prostě nést, protože ví, že je to vůle Boží. Čím je to těžší, nepříjemnější a bez citového doprovodu, tím je to cennější a Pánu Bohu milejší. A když se vůlí přinutíte k úsměvu, bude to ještě cennější."

p. Ladislav Kubíček

Pajoušek
Pajoušek

Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno .

Pajoušek
Pajoušek

Nej krásnější den?
Dnes.
Největší překážka?
Strach.
Nejlehčí věc? Mýlit se.
Největší chyba?
Vzdát se.
Kořen veškerého zla?
Sobectví.
Nejlepší rozptýlení?
Práce.
Největší neúspěch?
Ztráta odvahy.
Nejlepší odborníci? Děti.
Nejzákladnější potřeba?
Komunikace.
Nejhlubší radost?
Být užiteční druhým.
Největší tajemství? Smrt.
Nejhorší vlastnosti?
Zlá nálada.
Nejnebezpečnější člověk?
Lhář.
Nejhorší pocit? Hněv.
Nejkrásnější dar?
Odpuštění.
Nejdůležitější instituce?
Rodina.
Nejlepší cesta?
Ta která je správná.
Nejpříjemnější zážitek?
Vnitřní pokoj.
Nejvlídnější přijetí?
S úsměvem.
Nejlepší lék?… Zobrazit více

Nej krásnější den?
Dnes.
Největší překážka?
Strach.
Nejlehčí věc? Mýlit se.
Největší chyba?
Vzdát se.
Kořen veškerého zla?
Sobectví.
Nejlepší rozptýlení?
Práce.
Největší neúspěch?
Ztráta odvahy.
Nejlepší odborníci? Děti.
Nejzákladnější potřeba?
Komunikace.
Nejhlubší radost?
Být užiteční druhým.
Největší tajemství? Smrt.
Nejhorší vlastnosti?
Zlá nálada.
Nejnebezpečnější člověk?
Lhář.
Nejhorší pocit? Hněv.
Nejkrásnější dar?
Odpuštění.
Nejdůležitější instituce?
Rodina.
Nejlepší cesta?
Ta která je správná.
Nejpříjemnější zážitek?
Vnitřní pokoj.
Nejvlídnější přijetí?
S úsměvem.
Nejlepší lék?
Optimismus.
Největší uspokojení?
Splněná povinnost.
Nejspolehlivější zdroj
síly? Víra.
Nejpotřebnější lidé?
Kněží.
Nejkrásnější věc na
světě? Láska.
Matka Tereza z Calcutty

Pajoušek
Pajoušek
Pajoušek
Pajoušek

Říkají o ní

saxana říká o ní:
Pavlínka - nejen vzdálená příbuzná, ale super holka na piknik :-)