,,Nerovnost země, a tedy i nerovnost lidí

jen na kolenou ucítíš.

Miluj však obě a věru jen tím spíš,

že není lásek, že je jen jedna láska,

tak jako všechny kříže jsou jen jeden kříž."

Vladimír Holan