Pája19

Pája19 / Pavla Kopecká

Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna ...

zipet

"Po své oběti teď čekáš Pane, na to co já řeknu, jestli seberu svou chabou vůli a půjdu i přes poušť za Tebou, za svou svobodou..."