otecKamil

otecKamil / Kamil Strak

Kněz
Napsat komentář »
Napsat komentář »

Máme prošlaplou cestu do nebe.
Nechme se vést Duchem za Kristem.

Napsat komentář »

Nebojme se odpustit z celého srdce. Naš dobrý Bůh na už odpustil.
Srdce je krásné tim, že je laskavé a milosrdné. Good day. Kamilos

deFlegmatique

Fajn, odpustit je věc poškozeného. Zjednat nápravu je věc škodícího.

Zobrazit 1 komentář »

Ahoj přátelé,
Časy se mění a my v nich. Naslouchám, přemýšlím a modlím, co je třeba pro Signály. Díky všem, kdo přikládají ruku ke společnému dílu. Zvláště Lence Kolaříkové, které zde sloužila nemálo časů svého života.
Ať jí Bůh vede a sílí v životě dál.
Co je potřeba, jaké další kráčení, hledejme a tvořme společně.
K tomu žehná Kamilos

petisek

Co to znamená tvořit společně?

Inigo

papež František mluví o duchovním rozlišování, hledání Boží vůle. Je velký dar, když se podaří rozlišovat. Většinou historie ukáže, kde převládlo rozlišování a kde přirozenost narušená hříchem.

Inigo

jak vypadá šance na etický kodex komunitního webu signaly.cz

Inigo

nabídka pro rozlišování ... Doprovázet, rozlišovat a integrovat. Uvedení do pastorální
antropologie, Ambros Pavel, Centrum Aletti 2017
https://www.cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=317217

deFlegmatique

Tak co otčeKamile? Už jste něco vymodlil?

Zobrazit 5 komentářů »
Napsat komentář »

Čas co máme v času postním, ať v něm v síle Ducha svatého kráčíme. On vede a utváří v nás krásu a sílu života. Vyprošuji pevnost lidství. Bless Kamilos

Napsat komentář »