organo

organo / Václava Cemperová / 53 let

V celibátu

Kdo to byl...?

Před lety se mi stal zvláštní zážitek, který z mé mysli nikdy úplně nezmizel a o který se s vámi pokusím poděit. Bylo to na venkovském pohřbu - nebyla jsem na něm jako pozůstalá,…

O přátelství

"Přátelství je součást lidského štěstí..." Jan Werich Přátelství je jako vzácná květina, o kterou se musíme pečlivě a šetrně starat. Každý člověk potřebuje, kromě své rodiny,…

Je málo lidí...

Tak se nám zase blíží sčítání lidu. Před tím minulým sčítáním se v tisku objevila pěkná úvaha. A v některých směrech je aktuální i dnes: Někteří vědci tvrdí, že Zemi hrozí…

Tohle, prosím, neříkejme...

Onehdy jsem vyslechla ve vlaku rozhovor dvou značně rozčilených a rozezlených žen,- mohlo jim být tak kolem šedesáti. Ne že bych poslouchala cizí hovory, ale tyhle dvě tak …

Myšlenky

Několik myšlenek z přednášek na exerciciích: Abychom na lidech nezdravě nelpěli, proto přichází zklamání. Duše touží po něčem hlubokém, co nám nemůže nabídnout žádný člověk.…

Modlitba

Ježíši v Nejsvětější svátosti, Ty mne zveš: Přijď. Odpočiň si. Uvolni se. Odpusť sama sobě. Zbav se svých starostí, obav, plánů, sebe samé. U mne nemusíš dělat nic, jen být zde,…

Jsi milována, jsi milován...

Jsi milována (milován) - taková (ý), jaká(ý) jsi. Boží láska znamená: - já si tě vážím - počítám s tebou - myslím na tebe - mluvím s tebou - naslouchám ti - jsem stále s tebou Jsi…

Vzpomínka na P. Josefa Dominika Doubravu O.Praem.

To jsem takhle jednou přehrabovala knihovnu a najednou na mě vypadly čtyři útlé brožované knížky, z nichž každá nesla ve svém názvu slovo "mozaika". Už dlouho jsem si v nich…

Vzpomínka na léto - dva postřehy

Léto je dávno za námi a to další v nedohlednu. Následující postřehy jsou sice z letní dovolené, ale obsahově nejsou vázány na roční období - tak je snad mohu zveřejnit i teď v…